Adresa: Waldorfská mateřská škola, Hartigova 240 a/2497, Praha 3, PSČ 130 00 | Telefon: +420 602 660 195

Provoz a vnitřní režim MŠ

Provozní doba

Provoz v MŠ začíná každý den v 7,00 hod, končí v 17,00 hod.Od 7,00 hod jsou na pracovišti obě kuchařky a v jedné třídě jedna učitelka. Ta přijímá všechny děti, které přijdou do MŠ před 8,00 hod. Odpolední služba učitelek končí v 17,00 hod, po skončení provozu je proveden závěrečný úklid prostor. Klíče od MŠ vlastní všechny učitelky a školník. Klíče od kuchyně vlastní zaměstnanci pracující v kuchyni včetně hospodářky.

Přerušení nebo omezení provozu MŠ v měsíci červnu a srpnu stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem a výsledek oznámí nejméně dva měsíce předem.

Program dne

7,00 - 9,00 volná hra, činnost podle týdenního programu
9,15 - 9,45 ranní kruh
9,45 - 10,10 svačina
10,10 - 12,10 pobyt venku
12,10 - 12,20 pohádka
12,20 - 13,00 oběd
13,00 - 14,30 polední odpočinek
14,30 - 15,00 svačina
15,00 - 17,00 odpolední činnosti, volná hra

Týdenní činnosti

Pondělí - malování
Úterý - pohybová výchova (eurytmie)
Středa - pečení chleba / příprava müsli
Čtvrtek - modelování
Pátek - kreslení voskovými bločky / hudební výchova (muzikoterapie)


Všechny třídy jsou věkově smíšené, učitelky mají při plnění programu povinnost zohlednit věkové zvláštnosti dětí. Děti předškolního věku odpočívají na matracích s vlastní přikrývkou, menší děti vždy ve stejné postýlce s lůžkovinami, měnícími se každé 3 týdny.

Pobyt dětí venku probíhá v případě, že kvalita ovzduší ve městě nepřekročí stupeň č. 3. Při vyhlášení třetího stupně je pobyt dětí venku nahrazen volnou zájmovou činností dětí.

V průběhu dne je dodržován pitný režim – v každé třídě od okamžiku zahájení provozu je po celý den pro děti připravena možnost zahnat žízeň formou bylinného čaje nebo sirupu. Děti jsou vedeny k otužilosti ve třídě (pokojová teplota, přiměřené oblečení, pravidelné větrání) i při pobytu venku.