Adresa: Waldorfská mateřská škola, Koněvova 240 a/2497, Praha 3, PSČ 130 00 | Telefon: +420 602 660 195

Přijímání dětí do MŠ

Přijímání dětí na školní rok 2020/21

Vážení rodiče,
    
     plánované termíny 4. a 5. 5. 2020 pro přijímání do mateřských škol na území Prahy 3 se po dohodě s Městskou částí Praha 3 mohou změnit s ohledem na vývoj epidemiologické situace. Předpokládáme, že zápis proběhne bez účasti dětí a osobní účast rodičů bude minimalizována. Sledujte webové stránky naší MŠ i MČ Prahy 3.
 
Žádost o přijetí je k dispozici ke stažení zde.     
Vytiskněte ideálně oboustranně. Řádně vyplněnou žádost bude nutné odevzdat v určených termínech do MŠ – způsob doručení bude do konce dubna ještě upřesněn.
    
     Přijímáme k docházce děti minimálně tříleté, všechny třídy jsou totiž věkově smíšené a pobyt pro děti mladší bývá v tomto věkově smíšeném společenství psychicky mnohem náročnější.
     Jsme mateřská škola zřízená Městskou částí Praha 3, školné je stanoveno v současné době na 950,- Kč za měsíc. Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.
    
Pro případné dotazy volejte na tel. č. 602 660 195 nebo pište na e-mail reditelka@waldorfskaskolka.cz.

S pozdravem
 
Bc. Hana Mandlíková
ředitelka Waldorfské MŠ
 

Kritéria pro přijetí dítěte do waldorfské mateřské školy

Pro přijetí dětí do Waldorfské mateřské školy jsou rozhodující tyto skutečnosti v následujícím pořadí:
  • dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu na území Prahy 3
  • dítě, které před začátkem daného školního roku dosáhne  4 let s trvalým bydlištěm na území Prahy 3 dítě, které před začátkem daného školního roku dosáhne  3 let s trvalým bydlištěm na území Prahy 3          
  • děti z jiných městských částí
  • přihlížíme k doporučení lékaře nebo Pedagogicko-psychologické poradny
Pro přijetí dítěte do Waldorfské mateřské školy je nutné, aby výchova dítěte v rodině probíhala v souladu s výchovnými cíli waldorfské pedagogiky a aby byli rodiče s tímto alternativním pedagogickým směrem důkladně obeznámeni.
Lhůta pro rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do Waldorfské mateřské školy je 1 měsíc od odevzdání žádosti. Do uplynutí této lhůty jsou rodiče dětí informování formou vyvěšení čísel přijatých dětí. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude rodičům doručeno písemně. Na rozhodování se podílejí všichni členové kolegia učitelů mateřské školy.
Proti rozhodnutí se mohou rodiče odvolat prostřednictvím Waldorfské mateřské školy u Magistrátu hl.m. Prahy.

Vnitřní předpis č. 22 – Přijímání dětí do mateřské školy ke stažení zde.