Adresa: Waldorfská mateřská škola, Koněvova 240 a/2497, Praha 3, PSČ 130 00 | Telefon: +420 602 660 195

Info k podání žádosti

Žádosti k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 budeme přijímat ve dnech 4. a 5. 5. 2021 v kanceláři ředitelky školy v přízemí MŠ v čase od 8.00 do 16.00 hodin.

Možnosti doručení žádosti:

  • Preferujeme: osobní podání žádosti v mateřské škole (po vygenerování žádosti v on-line systému doporučujeme rezervaci přesného času, abychom omezili vzájemné potkávání.)
  • Elektronicky (datovou schránkou zákonného zástupce) do datové schránky MŠ kxe4ssb.
  • E-mailem s platným uznávaným elektronickým podpisem na: reditelka@waldorfskaskolka.cz
  • Prostřednictvím služeb české pošty (rozhodující je den podání na poště, tedy buď 4. 5. nebo 5. 5. 2021).

Pokud budete potřebovat pomoci vygenerovat či vytisknout žádost, napište nám na email nebo zavolejte, rádi vám pomůžeme.

Ze závažných důvodů (onemocnění či karanténa) lze individuálně domluvit náhradní termín podání žádosti v zákonné lhůtě na tel.: 602 660 195

K zápisu, prosíme, doneste:

  • vygenerovanou, vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí, včetně potvrzení od lékaře
  • kopii rodného listu dítěte
  • doklad o totožnosti zákonného zástupce, který žádost podává
  • doklad o trvalém bydlišti

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedena po dobu zápisu. Po ukončení přijímacího řízení budou zveřejněna registrační čísla přijatých dětí na webových stránkách školy a na vstupních dveřích MŠ.